Kamerstuk 35300-XIII-86

Motie van het lid Van Haga over aanpassing van het rekenmodel in verband met de stikstofcrisis

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-86.html
ID: 35300-XIII-86

19,5 %
80,5 %

SGP

Van Haga

GL

PvdD

CU

vKA

SP

PvdA

D66

FvD

VVD

CDA

DENK

50PLUS

PVV


Nr. 86 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de stikstofcrisis zware schade oplevert voor de Nederlandse economie, in het bijzonder voor de agrarische sector en de bouwsector;

overwegende dat op dit moment bij nieuwbouw de oude gebruiksfase niet mag worden gesaldeerd met de aanlegfase;

verzoekt de regering, om te onderzoeken of dit in het rekenmodel kan worden aangepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga