Stemming

Motie van de leden Van Brenk en Van Otterloo over betalingsachterstanden inzake de energierekening

47,0 %
53,0 %


50PLUS

GL

PVV

FvD

CDA

DENK

SGP

D66

CU

SP

VVD

PvdA

Van Haga

vKA

PvdD


Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN OTTERLOO

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat het aantal mensen dat de energierekening niet meer kan betalen naar verwachting nog flink zal stijgen;

overwegende dat het mensen met weinig geld van de wal in de sloot helpt als het te betalen bedrag nog verhoogd wordt met incassokosten;

overwegende het feit dat het niet kunnen betalen van de energierekening in verreweg de meeste gevallen geen onwil is en dat mensen dus ook niet als zodanig behandeld moeten worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij betalingsachterstand inzake de energierekening geen extra kosten worden doorberekend, zodat voorkomen wordt dat mensen nog verder in de problemen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Otterloo


Motie van de leden Van Brenk en Van Otterloo over betalingsachterstanden inzake de energierekening

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-74.html