Stemming

Motie van het lid Aartsen over het mkb beter beschermen tegen misbruik door grote bedrijven

100,0 %
0,0 %


PVV

D66

PvdA

FvD

CDA

50PLUS

CU

Van Haga

vKA

SP

GL

PvdD

SGP

DENK

VVD


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het mkb de motor is van de Nederlandse economie;

constaterende dat er voorbeelden zijn waarbij grote bedrijven hun positie tegenover het mkb misbruiken, zoals het hanteren van te lange betalingstermijnen, het opnemen van een verpandingsverbod in contracten of door het afdwingen van wurgcontracten door grote softwareleveranciers;

overwegende dat mkb'ers gezien hun specifieke positie niet altijd de vrijheid hebben om bepaalde opdrachten af te wijzen;

overwegende dat het mkb hierbij meer bescherming verdient vanuit de overheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het mkb beter kan worden beschermd tegen misbruik van de positie door grote bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen


Motie van het lid Aartsen over het mkb beter beschermen tegen misbruik door grote bedrijven

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-27.html