Stemming

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van den Berg over een verkenning om tot een betere marktordening te komen (t.v.v. 35300 XIII-60)

85,9 %
14,1 %


CDA

PVV

FvD

vKA

50PLUS

D66

CU

DENK

SP

SGP

VVD

GL

Van Haga

PvdA

PvdD


Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het winkelen via internet de consument vele voordelen en gemakken biedt, maar door een gebrek aan marktordening ook nadelige sociaaleconomische effecten heeft;

overwegende dat betere marktordening kan leiden tot meer sociale rechtvaardigheid, betere economische doelmatigheid en een betere ecologische balans;

verzoekt de regering, te verkennen welke stappen en maatregelen helpen om tot een betere marktordening te komen en indien nodig onderzoek te doen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van den Berg


Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van den Berg over een verkenning om tot een betere marktordening te komen (t.v.v. 35300 XIII-60)

2019-11-26
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-90.html