Stemming

Motie van de leden Verhoeven en Amhaouch over de KI-investeringen jaarlijks inzichtelijk en achteraf controleerbaar maken

100,0 %
0,0 %


50PLUS

vKA

SGP

GL

VVD

SP

PvdD

D66

PVV

DENK

CDA

FvD

CU

Van Haga

PvdA


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN AMHAOUCH

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet SAPAI, het Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie, heeft gelanceerd en de Nederlandse AI-coalitie de wens heeft uitgesproken om fors te investeren in KI, namelijk 1 miljard euro publieke middelen in zeven jaar;

overwegende dat dit van cruciaal belang is voor de Nederlandse concurrentiepositie en toekomstige welvaart;

overwegende dat het geld deels komt uit generieke instrumenten zonder oormerk (onder andere pps, WBSO, MIT) en deels via nog in te vullen investeringsprogramma's en -fondsen en dat de Kamer daar dus haast geen zicht en grip op heeft;

verzoekt het kabinet, de jaarlijkse KI-investeringen jaarlijks inzichtelijk en achteraf controleerbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Amhaouch


Motie van de leden Verhoeven en Amhaouch over de KI-investeringen jaarlijks inzichtelijk en achteraf controleerbaar maken

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-57.html