Stemming

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (t.v.v. 35300-XIII, nr. 96)

74,0 %
26,0 %


FvD

SP

vKA

CDA

PvdD

VVD

GL

PvdA

D66

DENK

Van Haga

50PLUS

CU

PVV

SGP


Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 96

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er klachten van commerciële statistiekbureaus zijn over oneerlijke concurrentie door het CBS,

constaterende dat er beleidsregels worden opgesteld om duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen,

overwegende dat het nodig is dat CBS zich kan ontwikkelen tot sterke speler in onze datasamenleving maar dat het tegelijkertijd van belang is dat bovenstaande duidelijkheid wordt gewaarborgd zodat een gelijk speelveld tot stand komt en blijft,

verzoekt de regering, te borgen dat de beschikbaarheid van bestanden aan marktpartijen niet onnodig wordt ingeperkt, mits de veiligheid en privacybelangen van burgers en bedrijven zijn verzekerd, daarnaast het toezicht op de prijsstelling door het CBS te verzekeren en dat het begrip «werkzaamheden aan derden» verder wordt verduidelijkt en waar nodig begrensd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Van den Berg


Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (t.v.v. 35300-XIII, nr. 96)

2019-12-19
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-97.html