Kamerstuk 35300-XIII-56

Motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een kickstart om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-56.html
ID: 35300-XIII-56

77,9 %
22,1 %

VVD

DENK

GL

PvdD

D66

vKA

PvdA

PVV

FvD

SGP

CU

SP

CDA

Van Haga

50PLUS


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN WIERSMA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het verdienvermogen van Nederland wil versterken;

overwegende dat het kabinet hiervoor verschillende maatregelen neemt, waaronder het oprichten van een fonds, en dat het kabinet een strategie vastlegt in de groeiagenda;

overwegende dat de concurrentiepositie van Nederland in een snel veranderende wereld onder druk komt;

overwegende dat het kabinet zo tempo plus ambitie moet tonen en maatregelen moet nemen;

verzoekt de regering, om zo snel mogelijk in actie te komen en een kickstart te geven aan het versterken van het groeivermogen van de Nederlandse economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Wiersma