Kamerstuk 35300-XIII-69

Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


33,6 %
66,4 %

SGP

Van Haga

DENK

GL

SP

PvdD

vKA

CU

CDA

50PLUS

D66

PvdA

PVV

FvD

VVD


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bestrijden van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis baat heeft bij meer bos en natuur;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van der Lee

Futselaar

Öztürk

Van Haga