Kamerstuk 35300-XIII-37

Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


49,0 %
51,0 %

CDA

Van Haga

FvD

VVD

50PLUS

DENK

PvdD

D66

vKA

SGP

PVV

GL

CU

SP

PvdA


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat het kabinet heeft aangegeven «terughoudend» om te willen gaan met het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen voor biomassacentrales;

verzoekt de regering, geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales af te geven, in ieder geval totdat het duurzaamheidskader voor biomassa met daarin heldere cascaderingsafspraken is besproken in het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Van Raan

Beckerman

Moorlag

Van Brenk