Kamerstuk 35300-XIII-37

Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


49,0 %
51,0 %

FvD

PVV

D66

50PLUS

Van Haga

VVD

DENK

CDA

PvdD

CU

SGP

PvdA

GL

vKA

SP


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat het kabinet heeft aangegeven «terughoudend» om te willen gaan met het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen voor biomassacentrales;

verzoekt de regering, geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales af te geven, in ieder geval totdat het duurzaamheidskader voor biomassa met daarin heldere cascaderingsafspraken is besproken in het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Van Raan

Beckerman

Moorlag

Van Brenk