Stemming

Motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een kickstart om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken

77,9 %
22,1 %


CU

FvD

VVD

DENK

GL

PvdD

SP

PvdA

Van Haga

vKA

50PLUS

PVV

D66

CDA

SGP


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN WIERSMA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het verdienvermogen van Nederland wil versterken;

overwegende dat het kabinet hiervoor verschillende maatregelen neemt, waaronder het oprichten van een fonds, en dat het kabinet een strategie vastlegt in de groeiagenda;

overwegende dat de concurrentiepositie van Nederland in een snel veranderende wereld onder druk komt;

overwegende dat het kabinet zo tempo plus ambitie moet tonen en maatregelen moet nemen;

verzoekt de regering, om zo snel mogelijk in actie te komen en een kickstart te geven aan het versterken van het groeivermogen van de Nederlandse economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Wiersma


Motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een kickstart om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-56.html