Kamerstuk 35300-XIII-48

Motie van het lid Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen van financiën voor de versterking van scholen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-48.html
ID: 35300-XIII-48

100,0 %
0,0 %

SP

PvdA

vKA

VVD

PVV

D66

DENK

PvdD

Van Haga

GL

CU

SGP

CDA

FvD

50PLUS


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er financiële tekorten bij de versterking van scholen in Groningen zijn ontstaan;

voorts overwegende dat het onacceptabel is dat vertraging ertoe leidt dat kinderen nog langer in een onveilige school zitten;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk met NAM en andere betrokkenen in overleg te treden om financiën aan te vullen, en de Kamer hierover nog in 2019 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman