Stemming

Motie van de leden Sienot en Verhoeven over maximale reductie van de restwarmte uit industriële productieprocessen

85,9 %
14,1 %


CU

GL

PVV

SGP

SP

PvdD

D66

50PLUS

FvD

vKA

Van Haga

PvdA

VVD

DENK

CDA


Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VERHOEVEN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat restwarmte van datacenters dezelfde status heeft als industriële restwarmte, ongeacht of het een duurzame of fossiele bron betreft;

verzoekt de regering, maximale reductie na te streven van de hoeveelheid restwarmte uit industriële productieprocessen en tegelijk te stimuleren dat beschikbare groene restwarmte, van bijvoorbeeld groene stroom gebruikende datacentra, die anders geloosd zou worden als CO2-vrije warmtebron wordt herbenut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Verhoeven


Motie van de leden Sienot en Verhoeven over maximale reductie van de restwarmte uit industriële productieprocessen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-54.html