Stemming

Motie van het lid Amhaouch over een evaluatie van de MKB-Werkplaatsen

87,2 %
12,8 %


PVV

PvdA

CDA

50PLUS

SP

GL

DENK

Van Haga

PvdD

FvD

CU

vKA

SGP

D66

VVD


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in met name het kleinere mkb-segment nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt;

constaterende dat uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral kleine mkb-ondernemingen van twee tot tien werknemers relatief weinig digitaal vernieuwen;

constaterende dat het gevolg daarvan is dat deze ondernemers kansen laten liggen om arbeidsproductiviteit, en dus groei, te verbeteren;

overwegende dat er vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met ingang van begin 2020 een volgende stap wordt gezet in de opschaling van MKB-Werkplaatsen tot een landelijk dekkend netwerk, die digitalisering in dit mkb-segment zal versnellen;

verzoekt de regering, om de effectiviteit en het bereik van het totaal aan MKB-Werkplaatsen een jaar na de start te evalueren en op basis van deze evaluatie te bezien of extra inzet of extra middelen noodzakelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch


Motie van het lid Amhaouch over een evaluatie van de MKB-Werkplaatsen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-44.html