Stemming

Motie van het lid Öztürk over het rentetarief van Qredits omlaag brengen

32,9 %
67,1 %


Van Haga

SP

vKA

CU

PvdD

VVD

DENK

GL

FvD

50PLUS

PvdA

D66

PVV

CDA

SGP


Nr. 77 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat startende ondernemers een positieve bijdrage leveren aan de economie;

overwegende dat starters vaak krediet nodig hebben en hiervoor niet altijd bij een bank terechtkunnen;

overwegende dat het door EZK aangedragen alternatief Qredits hoge rentes, tot 8,75%, in rekening brengt, wat ondernemen ontmoedigt;

verzoekt de Staatssecretaris, te bezien of, en hoe, het rentetarief van Qredits omlaag gebracht kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over het rentetarief van Qredits omlaag brengen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-77.html