Stemming

Gewijzigde motie van de leden Öztürk en Van Haga over het levensvatbaar houden van winkelstraten (t.v.v. 35300-XIII-80)

87,2 %
12,8 %


CDA

D66

SGP

PvdA

VVD

SP

GL

CU

PVV

DENK

vKA

PvdD

50PLUS

Van Haga

FvD


Nr. 92 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 80

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse winkelstraat het moeilijk heeft, met teruglopende bezoekersaantallen en dalende omzetten, en steeds meer leegstand;

overwegende dat winkelstraten van belang zijn voor de leefbaarheid van gemeenten en de werkgelegenheid, en nu nog 800.000 banen bieden;

overwegende dat actief beheer van winkelstraten, vanuit de gemeente of vanuit winkeliersverenigingen, een grote bijdrage kan leveren aan het levensvatbaar houden van winkelstraten;

verzoekt de regering, om te bezien hoe vanuit de rijksoverheid met deskundigheid de gemeenten geholpen kunnen worden om hun winkelstraten levensvatbaar te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Van Haga


Gewijzigde motie van de leden Öztürk en Van Haga over het levensvatbaar houden van winkelstraten (t.v.v. 35300-XIII-80)

2019-11-26
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-92.html