Kamerstuk 35300-XIII-82

Motie van de leden Van Haga en Öztürk over een overzicht van alle maatregelen die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-82.html
ID: 35300-XIII-82

25,5 %
74,5 %

vKA

PVV

CDA

FvD

PvdA

Van Haga

CU

PvdD

DENK

VVD

SGP

50PLUS

D66

GL

SP


Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN ÖZTÜRK

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende ministeries maatregelen nemen die alle afzonderlijk van invloed zijn op de Nederlandse ondernemers;

overwegende dat het nuttig is om de stapeling van maatregelen in beeld te hebben;

verzoekt de regering, om een overzicht te maken van alle maatregelen die dit kabinet heeft ingevoerd die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Öztürk