Stemming

Gewijzigde motie van het lid Bruins over behoud van kennis en expertise op het gebied van metrologie in Nederland (t.v.v. 35300-XIII-65)

100,0 %
0,0 %


Van Haga

SP

CU

50PLUS

FvD

GL

vKA

PvdD

CDA

DENK

PvdA

SGP

VVD

D66

PVV


Nr. 91 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 65

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een nationaal metrologie instituut behoort bij de voor de Nederlandse hightech industrie vitale publieke infrastructuur,

van mening dat de kennis en expertise van het Van Swinden Laboratorium cruciaal is voor de export van Nederlandse hightech producten,

constaterende dat het Van Swinden Laboratorium recent is verkocht aan een commerciële investeerder,

overwegende dat er grote zorgen leven bij vele hightech bedrijven in Nederland over de kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van herleidbare meetstandaarden,

overwegende dat het Van Swinden Laboratorium uiterst waardevolle en (historisch) unieke meetstandaarden bezit,

overwegende dat de grote waarde van het Van Swinden Laboratorium, naast haar unieke meetstandaarden en -opstellingen, bestaat uit de kennis en expertise van zeer specialistisch opgeleide onderzoekers,

verzoekt de regering, te onderzoeken welke unieke wetenschappelijke apparatuur en standaarden in het Van Swinden Laboratorium publiek eigendom zouden moeten zijn om de kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van herleidbare meetstandaarden te garanderen en hierover de Kamer te informeren,

verzoekt de regering, zich in te spannen voor behoud van kennis en expertise op het gebied van metrologie in Nederland en bij het Van Swinden Laboratorium en hierover te rapporteren in de jaarlijkse rapportage over de kennisbasis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins


Gewijzigde motie van het lid Bruins over behoud van kennis en expertise op het gebied van metrologie in Nederland (t.v.v. 35300-XIII-65)

2019-11-26
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-91.html