Stemming

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof

85,9 %
14,1 %


CU

VVD

Van Haga

PvdA

SP

50PLUS

D66

vKA

GL

CDA

DENK

FvD

SGP

PvdD

PVV


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat groene waterstof een belangrijk onderdeel zal zijn in onze energie- en klimaattransitie;

overwegende dat groene waterstof kansen biedt voor onze industriële clusters en daarmee voor onze werkgelegenheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de aanpak van wind op zee en de ontwikkeling van groene waterstofproductie (zoals elektrolysers) elkaar kunnen versterken en zo kunnen bijdragen aan een versnelling van de productie van groene waterstof;

verzoekt voorts, hierbij te onderzoeken:

  • de combinatie van windparken op zee en productie van groene waterstof op zee dan wel op land;

  • windparken die direct op de afnemers worden aangesloten in plaats van op het nationale elektriciteitsnet;

  • hergebruik van gasinfrastructuur op zee om in gasvorm omgezette elektriciteit te transporteren naar land;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over het onderzoek, en voorstellen naar de Kamer te sturen naar aanleiding van het onderzoek om de ontwikkeling van groene waterstof te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Harbers

Sienot

Dik-Faber


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Matthijs Sienot (D66), Mark Harbers (VVD), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-38.html