Stemming

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof

85,9 %
14,1 %


FvD

CU

GL

SP

PvdD

DENK

PVV

D66

vKA

Van Haga

50PLUS

CDA

SGP

VVD

PvdA


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat groene waterstof een belangrijk onderdeel zal zijn in onze energie- en klimaattransitie;

overwegende dat groene waterstof kansen biedt voor onze industriële clusters en daarmee voor onze werkgelegenheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de aanpak van wind op zee en de ontwikkeling van groene waterstofproductie (zoals elektrolysers) elkaar kunnen versterken en zo kunnen bijdragen aan een versnelling van de productie van groene waterstof;

verzoekt voorts, hierbij te onderzoeken:

  • de combinatie van windparken op zee en productie van groene waterstof op zee dan wel op land;

  • windparken die direct op de afnemers worden aangesloten in plaats van op het nationale elektriciteitsnet;

  • hergebruik van gasinfrastructuur op zee om in gasvorm omgezette elektriciteit te transporteren naar land;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over het onderzoek, en voorstellen naar de Kamer te sturen naar aanleiding van het onderzoek om de ontwikkeling van groene waterstof te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Harbers

Sienot

Dik-Faber


Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA), Mark Harbers (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-38.html