Kamerstuk 35300-XIII-97

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (t.v.v. 35300-XIII, nr. 96)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-97.html
ID: 35300-XIII-97
Origineel: 35300-XIII-96

74,0 %
26,0 %

CU

PvdA

DENK

VVD

FvD

50PLUS

GL

SGP

CDA

PVV

PvdD

D66

SP

Van Haga

vKA


Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 96

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er klachten van commerciële statistiekbureaus zijn over oneerlijke concurrentie door het CBS,

constaterende dat er beleidsregels worden opgesteld om duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen,

overwegende dat het nodig is dat CBS zich kan ontwikkelen tot sterke speler in onze datasamenleving maar dat het tegelijkertijd van belang is dat bovenstaande duidelijkheid wordt gewaarborgd zodat een gelijk speelveld tot stand komt en blijft,

verzoekt de regering, te borgen dat de beschikbaarheid van bestanden aan marktpartijen niet onnodig wordt ingeperkt, mits de veiligheid en privacybelangen van burgers en bedrijven zijn verzekerd, daarnaast het toezicht op de prijsstelling door het CBS te verzekeren en dat het begrip «werkzaamheden aan derden» verder wordt verduidelijkt en waar nodig begrensd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Van den Berg