Stemming

Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over normen voor stikstof en fijnstof voor installatie en onderhoud van biomassacentrales

85,9 %
14,1 %


FvD

PvdA

vKA

D66

PVV

PvdD

Van Haga

CU

SP

GL

VVD

SGP

DENK

50PLUS

CDA


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN AGNES MULDER

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kleine en middelgrote biomassa-installaties een negatief effect kunnen hebben op de lokale luchtkwaliteit;

overwegende dat het onwenselijk is dat gemeentes bij het opstellen van hun warmteplannen biomassacentrales inplannen die niet voldoen aan het biomassakader dat nu wordt opgesteld;

verzoekt de regering om:

  • in 2022, en zo veel eerder als mogelijk, normen te ontwikkelen voor stikstof en fijnstof voor de nieuwverkoop en correcte installatie en onderhoud van biomassacentrales;

  • gemeentes aan te sporen om, naast biomassa, ook andere duurzame alternatieven te verkennen voor warmteopwekking;

  • besluitvorming over het duurzaamheidskader af te ronden voordat de Regionale Energie Strategieën en de Warmteplannen definitief worden vastgesteld door gemeenten en provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Agnes Mulder


Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over normen voor stikstof en fijnstof voor installatie en onderhoud van biomassacentrales

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-52.html