Stemming

Motie van het lid Moorlag over een rijksvisie voor toerisme

30,9 %
69,1 %


CDA

PvdD

SGP

PVV

DENK

CU

PvdA

FvD

VVD

GL

vKA

Van Haga

SP

D66

50PLUS


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sector toerisme van grote betekenis is voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid, maar op rijksniveau weinig aandacht krijgt in verhouding met het economisch belang van de sector;

overwegende dat een betere spreiding en het benutten van de economische kansen van toerisme een rijksbelang is;

verzoekt de regering, op basis van het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een rijksvisie en rijksbeleid toerisme te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag


Motie van het lid Moorlag over een rijksvisie voor toerisme

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-62.html