Stemming

Gewijzigde motie van het lid Beckerman over een plan voor rechtvaardige schadevergoeding (t.v.v. 35300-XIII-50)

100,0 %
0,0 %


SP

FvD

Van Haga

VVD

PVV

CU

GL

CDA

PvdA

SGP

50PLUS

PvdD

vKA

DENK

D66


Nr. 89 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 50

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat 63% van de gedupeerden met oude schades die het bod van NAM hebben geaccepteerd onvoldoende geld hebben gekregen om de schade te herstellen;

overwegende dat deze gedupeerden recht hebben op een volledige schadevergoeding;

verzoekt de regering, nog voor het einde van 2019 een plan te presenteren om alsnog tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen en hiervoor financiële middelen te reserveren;

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman


Gewijzigde motie van het lid Beckerman over een plan voor rechtvaardige schadevergoeding (t.v.v. 35300-XIII-50)

2019-11-26
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-89.html