Stemming

Gewijzigde motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen (t.v.v. 35300-XIII-49)

100,0 %
0,0 %


GL

FvD

SP

vKA

DENK

PvdD

CU

Van Haga

D66

PVV

CDA

50PLUS

VVD

PvdA

SGP


Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 49

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister Groningen de belofte deed dat 2019 het jaar van de uitvoering zou worden;

constaterende dat eind 2019 nog steeds het versterkingsproces onvoldoende op gang is gekomen;

voorts constaterende dat uit onderzoek blijkt dat woningen die volgens het HRA-model geen verhoogd risico hebben toch onveilig zijn;

verzoekt de regering, alles op alles zetten om te zorgen dat 2020 wel het jaar van de uitvoering wordt en in januari 2020 een plan te presenteren om zoveel mogelijk woningen te inspecteren, te beoordelen en te versterken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman


Gewijzigde motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen (t.v.v. 35300-XIII-49)

2019-11-26
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-88.html