Stemming

Motie van het lid Van Brenk c.s. over voorkomen dat het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de energierekening stijgt

49,0 %
51,0 %


50PLUS

vKA

D66

FvD

SGP

PvdD

CU

PVV

Van Haga

VVD

PvdA

GL

DENK

SP

CDA


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat volgens onderzoeksbureau Ecorys het aantal mensen dat de energierekening niet of moeilijk kan betalen, de komende jaren kan oplopen tot 1,5 miljoen huishoudens in 2030;

overwegende het feit dat betaalbare energie een basisbehoefte is;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten om te voorkomen dat het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de energierekening zal stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Otterloo

Moorlag

Öztürk

Beckerman

Van der Lee


Motie van het lid Van Brenk c.s. over voorkomen dat het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de energierekening stijgt

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), Selçuk Öztürk (DENK), Sandra Beckerman (SP), Tom van der Lee (GL), Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-76.html