Stemming

Motie van het lid Van Brenk c.s. over voorkomen dat het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de energierekening stijgt

49,0 %
51,0 %


50PLUS

VVD

PvdA

PVV

vKA

PvdD

Van Haga

GL

CU

DENK

SGP

D66

CDA

FvD

SP


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat volgens onderzoeksbureau Ecorys het aantal mensen dat de energierekening niet of moeilijk kan betalen, de komende jaren kan oplopen tot 1,5 miljoen huishoudens in 2030;

overwegende het feit dat betaalbare energie een basisbehoefte is;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten om te voorkomen dat het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de energierekening zal stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Otterloo

Moorlag

Öztürk

Beckerman

Van der Lee


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Sandra Beckerman (SP), Selçuk Öztürk (DENK), William Moorlag (PvdA), van Otterloo , Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-76.html