Kamerstuk 35300-XIII-90

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van den Berg over een verkenning om tot een betere marktordening te komen (t.v.v. 35300 XIII-60)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-90.html
ID: 35300-XIII-90

85,9 %
14,1 %

CU

PVV

VVD

PvdD

vKA

FvD

D66

Van Haga

CDA

PvdA

50PLUS

GL

SGP

DENK

SP


Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het winkelen via internet de consument vele voordelen en gemakken biedt, maar door een gebrek aan marktordening ook nadelige sociaaleconomische effecten heeft;

overwegende dat betere marktordening kan leiden tot meer sociale rechtvaardigheid, betere economische doelmatigheid en een betere ecologische balans;

verzoekt de regering, te verkennen welke stappen en maatregelen helpen om tot een betere marktordening te komen en indien nodig onderzoek te doen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van den Berg