Stemming

Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

49,0 %
51,0 %


Van Haga

FvD

PVV

VVD

GL

DENK

PvdD

CDA

D66

CU

vKA

SP

50PLUS

SGP

PvdA


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat het kabinet heeft aangegeven «terughoudend» om te willen gaan met het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen voor biomassacentrales;

verzoekt de regering, geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales af te geven, in ieder geval totdat het duurzaamheidskader voor biomassa met daarin heldere cascaderingsafspraken is besproken in het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Van Raan

Beckerman

Moorlag

Van Brenk


Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), William Moorlag (PvdA), Sandra Beckerman (SP), Tom van der Lee (GL), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-37.html