Stemming

Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

49,0 %
51,0 %


PvdD

CDA

PvdA

Van Haga

DENK

50PLUS

SGP

PVV

VVD

D66

CU

FvD

vKA

SP

GL


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat het kabinet heeft aangegeven «terughoudend» om te willen gaan met het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen voor biomassacentrales;

verzoekt de regering, geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales af te geven, in ieder geval totdat het duurzaamheidskader voor biomassa met daarin heldere cascaderingsafspraken is besproken in het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Van Raan

Beckerman

Moorlag

Van Brenk


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Sandra Beckerman (SP), Corrie van Brenk (PvdA), Lammert van Raan (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-37.html