Stemming

Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

49,0 %
51,0 %


PVV

CU

vKA

PvdA

SP

50PLUS

DENK

Van Haga

FvD

VVD

GL

PvdD

SGP

CDA

D66


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat het kabinet heeft aangegeven «terughoudend» om te willen gaan met het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen voor biomassacentrales;

verzoekt de regering, geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales af te geven, in ieder geval totdat het duurzaamheidskader voor biomassa met daarin heldere cascaderingsafspraken is besproken in het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Van Raan

Beckerman

Moorlag

Van Brenk


Motie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Corrie van Brenk (PvdA), Lammert van Raan (PvdD), Tom van der Lee (GL), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-37.html