Stemming

Motie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen

14,1 %
85,9 %


vKA

Van Haga

GL

SP

PvdD

DENK

PVV

50PLUS

FvD

SGP

PvdA

D66

VVD

CDA

CU


Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN WILDERS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Klimaatakkoord van Parijs op 4 november 2016 in werking is getreden;

overwegende dat een land zich drie jaar na inwerkingtreding uit het akkoord kan terugtrekken (artikel 28);

verzoekt de regering, onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Wilders


Motie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-24.html