Stemming

Motie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen

14,1 %
85,9 %


Van Haga

FvD

SGP

GL

50PLUS

PvdD

DENK

SP

PvdA

PVV

D66

VVD

vKA

CDA

CU


Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN WILDERS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Klimaatakkoord van Parijs op 4 november 2016 in werking is getreden;

overwegende dat een land zich drie jaar na inwerkingtreding uit het akkoord kan terugtrekken (artikel 28);

verzoekt de regering, onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Wilders


Motie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-24.html