Kamerstuk 35300-XIII-33

Motie van het lid Van der Lee over onderzoek naar exploitatiesubsidie voor innovatieve waterstofprojecten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-33.html
ID: 35300-XIII-33

85,9 %
14,1 %

FvD

SP

DENK

vKA

GL

PVV

PvdD

CU

D66

Van Haga

CDA

SGP

VVD

50PLUS

PvdA


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met een elektrolyser de ontwikkeling van groene waterstof gestimuleerd kan worden en dit tegelijkertijd een oplossing kan bieden voor de problemen rondom netcapaciteit;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe innovatieve waterstofprojecten, zoals een project voor een elektrolyser in Emmen (onderdeel van de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland), gestimuleerd kunnen worden middels een exploitatiesubsidie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee