Stemming

Gewijzigde motie van het lid Beckerman over de ODE-bijdrage tot en met 2030 van de bedrijven die de hoogste uitstoot veroorzaken (t.v.v. 35300-XIII-47)

34,9 %
65,1 %


SGP

PVV

GL

CU

VVD

DENK

SP

D66

CDA

FvD

PvdA

50PLUS

Van Haga

vKA

PvdD


Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat slechts een klein aantal bedrijven verantwoordelijk is voor de helft van de gehele CO2-uitstoot door de industrie;

overwegende, dat het kabinet weigert deze grootste vervuilers hun eerlijke deel te laten betalen voor de klimaatschade die zij aanrichten;

overwegende, dat de rekening van het klimaatbeleid nog steeds onevenredig hard drukt op de huishoudens én het MKB;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de verwachte individuele ODE-bijdrage tot en met 2030 van de twintig bedrijven die in Nederland de hoogste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken,

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman


Gewijzigde motie van het lid Beckerman over de ODE-bijdrage tot en met 2030 van de bedrijven die de hoogste uitstoot veroorzaken (t.v.v. 35300-XIII-47)

2019-11-26
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-87.html