Stemming

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe obstakels voor het verduurzamen van monumenten kunnen worden weggenomen

26,2 %
73,8 %


PvdA

DENK

50PLUS

FvD

SGP

VVD

PvdD

CU

PVV

Van Haga

SP

D66

CDA

GL

vKA


Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zeer moeilijk verduurzaamd kunnen worden;

overwegende dat het van belang is om ook onze monumenten te verduurzamen;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe obstakels voor het verduurzamen van monumenten kunnen worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe obstakels voor het verduurzamen van monumenten kunnen worden weggenomen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-84.html