Wetsvoorstel 35300-XV - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Amendement
Ter informatie
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Brief Algemene Rekenkamer
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)