Stemming

Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio

47,3 %
52,7 %


PVV

SGP

50PLUS

CU

VVD

FvD

CDA

DENK

PvdD

SP

PvdA

D66

Van Haga

vKA

GL


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de plaatsing van mensen in beschut werk te langzaam gaat en nog onvoldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen;

constaterende dat sw-bedrijven van oudsher expertise hebben op het gebied van loonwaardemeting en het begeleiden en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking;

constaterende dat er meerdere moties zijn aangenomen om deze expertise te behouden, maar dat er desondanks in bepaalde regio's expertise verloren dreigt te gaan;

verzoekt de regering, te borgen dat in elke arbeidsmarktregio minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf in positie blijft om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk

Van Brenk


Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Wim-Jan Renkema (GL), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-47.html