Kamerstuk 35300-XV-82

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Van Brenk over het bij opdrachtgevers op simpele wijze in rekening brengen van de kosten van pensioenopbouw voor zzp'ers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-82.html
ID: 35300-XV-82

17,3 %
82,7 %

VVD

PvdA

CU

CDA

DENK

PVV

vKA

D66

Van Haga

SGP

PvdD

GL

50PLUS

SP

FvD


Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KOOTEN-ARISSEN EN VAN BRENK

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen in Nederland een goede oude dag hoort te hebben;

overwegende dat pensioenopbouw daaraan bijdraagt;

overwegende dat alle werkenden, ook zzp'ers, hier recht op hebben en hieraan bij zouden moeten dragen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de kosten van pensioenopbouw voor zzp'ers op een simpele wijze in rekening gebracht kunnen worden bij opdrachtgevers op dezelfde wijze als btw, en hoe het geld kan worden afgestort naar een zzp-pensioenfonds, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Van Brenk