Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

86,7 %
13,3 %


vKA

50PLUS

D66

Van Haga

DENK

FvD

CU

SGP

PvdA

PvdD

PVV

CDA

VVD

SP

GL


Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN RAEMAKERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schuldenaren momenteel afhankelijk zijn van hulp die gemeenten bieden en de bereidheid van schuldeisers tot een minnelijke overeenkomst te komen;

overwegende dat de Raad voor de rechtspraak heeft gepleit dat er na zes maanden óf een dwangakkoord met schuldeisers mogelijk moet zijn óf toegang tot de Wsnp;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe conform het advies van de Raad voor de rechtspraak snellere toelating tot de Wsnp gerealiseerd kan worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Raemakers


Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-60.html