Kamerstuk 35300-XV-33

Motie van het lid De Graaf over meer actie tegen hawala- en islamitisch bankieren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-33.html
ID: 35300-XV-33

16,7 %
83,3 %

CDA

DENK

SP

CU

PVV

Van Haga

VVD

vKA

GL

FvD

SGP

50PLUS

D66

PvdA

PvdD


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Duitsland een heel systeem van shadow banking, ook wel hawalabankieren, is opgerold;

overwegende dat hawalabankieren en islamitisch bankieren kunnen worden gebruikt voor moskeefinanciering en jihadfinanciering;

overwegende dat zulks ook in Nederland plaatsvindt;

verzoekt de regering, meer actie te ondernemen tegen hawalabankieren en islamitisch bankieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf