Kamerstuk 35300-XV-31

Motie van het lid De Jong over maximaal handhaven op uitkeringsfraude

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-31.html
ID: 35300-XV-31

15,3 %
84,7 %

SGP

PvdD

GL

Van Haga

CDA

PVV

VVD

D66

CU

SP

PvdA

DENK

50PLUS

vKA

FvD


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, per direct maximaal te handhaven op uitkeringsfraude met bijvoorbeeld verzwegen bezit in het buitenland en tevens te stoppen met het exporteren van uitkeringen (met uitzondering van de AOW) naar het buitenland en eventuele verdragen die dit in de weg zitten aan te passen of op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong