Stemming

Motie van het lid Kuzu over een Educatieve Maatregel Discriminatie

32,9 %
67,1 %


D66

CU

SGP

50PLUS

PVV

CDA

VVD

GL

FvD

SP

DENK

PvdD

PvdA

Van Haga

vKA


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in onze samenleving helaas nog steeds sprake is van racisme en discriminatie;

van mening dat discriminatie en racisme door de overheid bestreden moeten worden;

verzoekt de regering, om in samenwerking met relevante partijen te komen tot een Educatieve Maatregel Discriminatie, die daders van racisme en discriminatie kan bijbrengen wat de gevolgen van hun daden zijn en waarom discriminatie en racisme onacceptabel zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over een Educatieve Maatregel Discriminatie

2019-11-18
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-8.html