Kamerstuk 35300-XV-57

Motie van het lid Van Kent c.s. over pensioenbestuurders onder de Wet normering topinkomens brengen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL), Bart van Kent (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-57.html
ID: 35300-XV-57

46,7 %
53,3 %

vKA

D66

Van Haga

SGP

50PLUS

GL

PvdD

DENK

CDA

PvdA

VVD

FvD

CU

SP

PVV


Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 85% van de Nederlanders vindt dat pensioenbestuurders en pensioenuitvoerders begrensd moeten worden tot maximaal de balkenendenorm;

verzoekt de regering, om bestuurders van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders onder de Wet normering topinkomens te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Gijs van Dijk

Smeulders