Kamerstuk 35300-XV-58

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over scholing in de bijstand bevorderen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-58.html
ID: 35300-XV-58

100,0 %
0,0 %

CU

PvdA

PVV

PvdD

GL

SGP

D66

50PLUS

VVD

SP

CDA

Van Haga

FvD

DENK

vKA


Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat scholing in veel gevallen de beste weg naar werk is;

overwegende dat gemeentelijke sociale diensten scholingsverzoeken geregeld weigeren en slechts in beperkte mate standaardpakketten voor (om)scholing aanbieden;

verzoekt de regering, (om)scholing in de bijstand te bevorderen door hier met sociale partners een plan voor op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Weyenberg