Kamerstuk 35300-XV-47

Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020


47,3 %
52,7 %

Van Haga

50PLUS

CU

PvdA

CDA

PVV

PvdD

VVD

D66

DENK

SP

SGP

vKA

GL

FvD


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de plaatsing van mensen in beschut werk te langzaam gaat en nog onvoldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen;

constaterende dat sw-bedrijven van oudsher expertise hebben op het gebied van loonwaardemeting en het begeleiden en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking;

constaterende dat er meerdere moties zijn aangenomen om deze expertise te behouden, maar dat er desondanks in bepaalde regio's expertise verloren dreigt te gaan;

verzoekt de regering, te borgen dat in elke arbeidsmarktregio minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf in positie blijft om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk

Van Brenk