Kamerstuk 35300-XV-7

Motie van het lid Kuzu over een verdubbeling van de strafmaat voor groepsbelediging

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-7.html
ID: 35300-XV-7

2,0 %
98,0 %

PvdA

VVD

SP

SGP

CDA

GL

PVV

FvD

CU

vKA

PvdD

Van Haga

D66

DENK

50PLUS


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in onze samenleving helaas nog steeds sprake is van racisme en discriminatie;

van mening dat discriminatie en racisme door de overheid bestreden moeten worden;

verzoekt de regering, om een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen waarin wordt gekomen tot een verdubbeling van de strafmaat voor groepsbelediging in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu