Kamerstuk 35300-XV-37

Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-37.html
ID: 35300-XV-37

53,3 %
46,7 %

GL

50PLUS

SGP

Van Haga

vKA

CDA

CU

PvdA

D66

PvdD

FvD

VVD

SP

PVV

DENK


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Commissie Regulering van werk begin 2020 met haar advies komt;

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt en het wenselijk is de praktische uitwerking van die wet in samenhang te zien met het advies van de commissie;

verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2020 een quickscan in de vorm van bijvoorbeeld een peiling te doen naar de effecten van de WAB en de resultaten hiervan te betrekken bij de opvolging van de Commissie Regulering van werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Palland