Stemming

Motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

84,7 %
15,3 %


Van Haga

CDA

GL

PvdA

SGP

D66

CU

PVV

vKA

FvD

50PLUS

SP

DENK

PvdD

VVD


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN PALLAND

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het belangrijk is dat toezichthouders inhoudelijke affiniteit hebben met de sector en de daarin werkenden;

constaterende dat bij grote bedrijven de ondernemingsraad het recht heeft om een derde van de raad van commissarissen voor te dragen voor benoeming;

constaterende dat dit voor raden van toezicht in de publieke sector niet volledig wettelijk geregeld is;

spreekt uit dat professionals in de publieke sector een derde van hun eigen toezichthouders moeten kunnen voordragen;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe dit recht ook voor raden van toezicht in de publieke sector geborgd kan worden, en de Kamer hier voor de zomer van 2020 over te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Palland


Motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-43.html