Stemming

Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Kuzu over het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (t.v.v. 35300-XV-68)

47,3 %
52,7 %


Van Haga

D66

VVD

CU

GL

PVV

SP

CDA

vKA

50PLUS

SGP

FvD

PvdA

DENK

PvdD


Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN KUZU TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 68

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tienduizenden AOW-gerechtigden onnodig onder het bestaansminimum leven, omdat zij géén gebruikmaken van de inkomensregeling die hun onvolledige AOW-uitkering aanvult tot het bestaansminimum;

overwegende dat ongeveer de helft van de potentieel rechthebbenden (34.000 tot 51.000 huishoudens) géén gebruikmaakt van de AIO-regeling;

voorts overwegende, dat potentieel rechthebbenden niet opgespoord en geïnformeerd kunnen worden over hun recht op uitkering door beperkte gegevensuitwisseling tussen betrokken instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst en het UWV;

«roept de regering op, vóór de zomer met een aanpak te komen om het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen effectiever tegen te gaan»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Kuzu


Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Kuzu over het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (t.v.v. 35300-XV-68)

2019-12-03
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-86.html