Kamerstuk 35300-XV-59

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over een plan van aanpak voor gelijke kansen voor vrouwen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Jan Jacob van Dijk (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-59.html
ID: 35300-XV-59

82,7 %
17,3 %

CU

SGP

50PLUS

PvdD

PvdA

DENK

GL

D66

vKA

FvD

SP

CDA

Van Haga

VVD

PVV


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat vrouwen dezelfde kansen moeten krijgen als mannen, maar dat dit op de arbeidsmarkt nog niet het geval is;

overwegende dat het belangrijk is kansengelijkheid voor vrouwen in topfuncties te bevorderen, maar zeker ook voor alle andere vrouwen die kunnen en willen werken;

van mening dat dit gerealiseerd kan worden door, in lijn met het SER-advies Diversiteit in de top, een integraal stelsel van werk en zorgvoorzieningen in te voeren met een toereikend ouderschapsverlof, goede en toegankelijke kindvoorzieningen en meer zekere banen van een fatsoenlijke omvang;

verzoekt de regering, een plan van aanpak te maken voor gelijke kansen voor vrouwen waarin bovenstaande punten worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Weyenberg