Kamerstuk 35300-XV-30

Motie van het lid De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-30.html
ID: 35300-XV-30

13,3 %
86,7 %

CDA

VVD

DENK

50PLUS

SP

FvD

SGP

GL

D66

CU

PvdD

PVV

PvdA

Van Haga

vKA


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat Nederland geen immigratieland is;

verzoekt de regering, de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong.