Kamerstuk 35300-XV-8

Motie van het lid Kuzu over een Educatieve Maatregel Discriminatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-8.html
ID: 35300-XV-8

32,9 %
67,1 %

PVV

PvdA

D66

SP

CU

CDA

SGP

DENK

FvD

Van Haga

vKA

50PLUS

GL

PvdD

VVD


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in onze samenleving helaas nog steeds sprake is van racisme en discriminatie;

van mening dat discriminatie en racisme door de overheid bestreden moeten worden;

verzoekt de regering, om in samenwerking met relevante partijen te komen tot een Educatieve Maatregel Discriminatie, die daders van racisme en discriminatie kan bijbrengen wat de gevolgen van hun daden zijn en waarom discriminatie en racisme onacceptabel zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu