Stemming

Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject

86,7 %
13,3 %


vKA

PvdD

VVD

D66

FvD

CDA

GL

SGP

SP

50PLUS

Van Haga

PVV

CU

DENK

PvdA


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN WÖRSDÖRFER EN RAEMAKERS

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wsnp gericht is op de sanering van schulden en daar succesvol in is, maar niet gericht is op het wegnemen van de oorzaken, en in de toekomst het voorkomen van schulden;

constaterende dat weinig bekend is over de effectieve ondersteuning gedurende het Wsnp-traject om na afronding uit de schulden te blijven;

van mening dat het voor de effectiviteit van de Wsnp noodzakelijk is om niet alleen uit de schulden te komen, maar ook uit de schulden te blijven;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier deelnemers aan een Wsnp-traject (kunnen) worden ondersteund om goed om te leren gaan met hun boekhouding en daarbij aan de hand van goede voorbeelden te kijken of er voor gemeenten een kosten-batenanalyse voor deze ondersteuning te maken valt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

Raemakers


Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Martin Wörsdörfer (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-40.html