Stemming

Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag

63,3 %
36,7 %


PVV

DENK

CDA

Van Haga

FvD

GL

SGP

50PLUS

D66

vKA

CU

PvdA

VVD

SP

PvdD


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de commissie-Donner, de ibo toeslagen en de Nationale ombudsman bevestigen dat de huidige systematiek van de kinderopvangtoeslag leidt tot enorme bureaucratie en grote problemen voor ouders;

overwegende dat gratis kinderopvang een groot deel van de bureaucratie vermindert en voorkomt dat ouders een forse naheffing krijgen;

overwegende dat de WRR heeft aangetoond dat jonge kinderen die voor de basisschool de juiste vaardigheden meekrijgen, hun onderwijsloopbaan met meer succes doorlopen en daarna over een betere uitgangspositie beschikken om te blijven leren;

overwegende dat het daarnaast bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van ouders en het bevorderen van kansengelijkheid;

verzoekt de regering, om opties voor alternatieven voor de kinderopvangtoeslag in kaart te brengen, waaronder het aanbieden van gratis kinderopvang voor alle ouders;

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Westerveld

Van Meenen


Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Paul van Meenen (D66), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-45.html