Stemming

Motie van het lid De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

13,3 %
86,7 %


D66

CDA

SP

PVV

Van Haga

DENK

VVD

50PLUS

PvdD

SGP

CU

PvdA

FvD

GL

vKA


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat Nederland geen immigratieland is;

verzoekt de regering, de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong.


Motie van het lid De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

2019-11-28
Dossier: 35300-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-30.html